Normal_straat_huis

Wie een verstandelijke beperking heeft en zelf zijn woning heeft uitgekozen, is gelukkiger met zijn plekje dan mensen die dat niet hebben gedaan. Onderzoeksinstituut NIVEL ondervroeg 430 mensen met een verstandelijke beperking en concludeert dat het belangrijk is dat familie en begeleiders hun naaste of cliënt ondersteunt bij het kiezen van een woonplek. Dat meldt NIVEL. 

75 procent van de ondervraagden zegt zelf huisgenoten en een woning te hebben uitgekozen. Zij zeggen gelukkig te zijn met hun plekje en vinden het fijn dat ze zelf kunnen beslissen over het doen van boodschappen, bezoek ontvangen en het openen van de deur. Waar ze nog wel ondersteuning bij nodig hebben is het hebben van een huisdier, het betalen van rekeningen of de inrichting van de woning. 
 
Net zoals iedereen, hebben verstandelijk beperkte mensen niet altijd contact met mensen in de buurt of wijk. NIVEL concludeert dat daar meer aandacht voor nodig is, zodat mensen met een verstandelijke beperking zich veilig en betrokken voelen en minder eenzaam zijn. 
 
Door: Redactie Nationale Zorggids