Normal_rolstoel__gehandicapt__verlamd

Eind 2016 zijn meer jonggehandicapten aan het werk, kiezen zij vaker voor een (MBO)vervolgopleiding en komen ze minder in contact met justitie. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe Participatiewet. Werk via de Participatiewet levert namelijk meer op dan een lagere bijstandsuitkering. Dit blijkt uit het onderzoek “Jonggehandicapten onder de participatiewet” van SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met de Vrije Universiteit en Panteia. Dienstverlening door gemeenten is pas in de loop van 2016 op gang gekomen en is nog beperkt van omvang. Dit meldt SEO Economisch Onderzoek.

In december van het jaar na instroom is van de 18-jarige jonggehandicapten onder de Participatiewet 27 procent aan het werk, versus 22 procent van de 18-jarige jonggehandicapten in de Wajong (een stijging van 5 procentpunt). De groei in banen voor jonggehandicapten onder de Participatiewet zit vooral in deeltijd en flexibele banen en contracten voor bepaalde tijd. Vaste contracten komen maar weinig voor. Gemeenten richten zich met name op jonggehandicapten die van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs (VSO/PrO) afkomen.

Opvallend is dat de nieuwe doelgroep weinig beroep doet op de bijstand (15 procent). Dit komt voornamelijk doordat 60 procent van de jongeren op 18-jarige leeftijd nog onderwijs volgt en daarom (nog) niet in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. In totaal zit maximaal 94 procent van de nieuwe doelgroep in december 2015  op school, werkt en/of ontvangt inkomsten uit een uitkering.

De dienstverlening die de gemeente inzet is ingegeven door de afstand tot de arbeidsmarkt van de jongere. De dienstverlening bestaat onder andere uit loonkostensubsidie en jobcoaches voor jonggehandicapten die arbeidsgeschikt zijn, en cursussen en leerstages voor jongeren die nog niet arbeidsgeschikt zijn. De (geregistreerde) dienstverlening die de gemeente inzet voor jonggehandicapten is zeer beperkt van omvang. De dienstverlening is pas in 2016 goed op gang gekomen. Beschut werk wordt nog nauwelijks ingezet: in maart 2017 waren 250 jongeren aan het werk op een beschutte werkplek.

Door: Redactie Nationale Zorggids