Normal_rolstoel_handicap_beperking

In het laatste kwartaal van 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens twintig zaken behandeld waarin mogelijk sprake was van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. In vijf zaken was dat inderdaad het geval. Dat meldt Ieder(in). 

In de vijf zaken waarbij sprake was van discriminatie ging het om: het niet krijgen van een contract nadat iemand verteld had dat hij een Wajong-uitkering had, niet mee mogen op een jeugdkamp van een korfbalvereniging, afwijzing voor de functie van chemisch analist, een leerling met dyslexie niet toestaan speciale software ook thuis te mogen gebruiken en een rekeninghouder geen toegang geven tot mobiel bankieren via een app.

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraken over discriminatiekwesties rond school, wonen, werken, winkelen, uitgaan of sporten. Wie vindt dat hij gediscrimineerd wordt op grond van zijn beperking, kan dat voorleggen aan het college. Het college toetst de zaak dan aan de Wet gelijke behandeling op grond van de handicap of chronische ziekte.

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap uitgebreid met goederen en diensten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids