Normal_verkiezingen_stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens opent van 12 maart tot en met 4 april het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen laten weten of zij problemen ervaren bij het stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het College wil nagaan of de toegankelijkheid van de verkiezingen is verbeterd na de aanbevelingen van vorig jaar. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Onderzoek van het College in 2017 liet zien dat vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking grote moeite hadden met het uitoefenen van hun stemrecht. Beide groepen ervoeren bijvoorbeeld problemen met het lezen en invullen van het stembiljet en het lezen van informatie over de verkiezingen, zoals verkiezingsprogramma’s. Daarnaast bleken nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Het College riep overheden, gemeenten en politieke partijen op om de toegankelijkheid van de naderende verkiezingen te verbeteren. De vraag is nu of mensen met een beperking verbetering merken.

In het onderzoek naar de landelijke verkiezingen van vorig jaar, gaf 30 procent van de bevraagde blinden en slechtzienden aan dat het voor hem of haar moeilijk was om een stem uit te brengen. Een van de obstakels was een gebrek aan kennis bij een deel van de stembureaumedewerkers. Van de stemmers met een verstandelijke beperking, ondervond vorig jaar 40 procent problemen in het stemlokaal, met name bij het lezen, begrijpen en invullen van het stembiljet. Hulp in het stemhokje zou een oplossing zijn, maar de wetgeving staat dit nog niet toe voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap, dat sinds juli 2016 in Nederland van kracht is. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen.

Door: Redactie Nationale Zorggids