Normal_rolstoel_beperking_handicap

De arbeidsparticipatie van Wajongers is gestegen. Het aantal mensen met een Wajonguitkering dat werkt nam in 2016 toe tot 57.800. Dit is 1.400 meer dan het jaar ervoor. Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 één of meerdere Wajongers in dienst. Ook het aantal Wajongers dat maximaal zes maanden met behoud van uitkering werkt, is gestegen. Dit zijn zogenoemde proefplaatsingen, waarbij een bedrijf eerst bekijkt of de persoon binnen de organisatie past. In 2016 vonden er 7.700 proefplaatsingen plaats. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2012, melden UWV en Trouw. 

Proefplaatsingen vinden alleen plaats als een potentiële werkgever niet zeker weet of de jonggehandicapte persoon bij de organisatie past, of over voldoende kwaliteiten beschikt. Het UWV moet proefplaatsingen goedkeuren.

Normaal gesproken duurt zo’n proefplaatsing twee maanden, maar als dat nodig is geeft het UWV toestemming voor maximaal zes maanden. Het is wel de bedoeling dat de werkgever voornemens is om de Wajonger na de proeftijd een contract aan te bieden van minimaal zes maanden. Dit gebeurt in 60 procent van de gevallen ook.

30 procent van de Wajongers die niet direct een contract aangeboden krijgt, vindt op een later moment ook werk. Het UWV vind het lastig in te schatten of dit ligt aan de effectiviteit van de proefplaatsing. “Maar per saldo betekent het dus wel dat het grootste deel van de Wajongers bij wie een proefplaatsing is ingezet aan het werk is gekomen”, aldus de uitkeringsinstantie. In de meeste gevallen is wel loondispensatie of begeleiding door een jobcoach nodig.

Net iets meer dan 33 procent van de Wajongers heeft overigens een jobcoach, terwijl waarschijnlijk meer Wajongers begeleiding nodig hebben. Maar jonggehandicapten die minder dan 12 uur per week werken, uitzendkrachten zijn of stagiair zijn, hebben hier geen recht op. Bovendien moeten ze minstens zes maanden in dienst zijn om aanspraak te maken op een jobcoach. 

Door: Redactie Nationale Zorggids