Logo_fnv_logo

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig om het doel van de Participatiewet – meer mensen met een arbeidsbeperking blijvend aan het werk helpen - goed te kunnen uitvoeren, vindt FNV. De groep werkzoekenden die niet onder de doelgroep van beschut werk vallen, waaronder een groep jongeren, maar wel afhankelijk zijn van goede begeleiding, vallen nu tussen wal en schip. Voor de groep nieuwe mensen met een arbeidsbeperking zou de sociale werkvoorziening (SW) weer moeten worden opengesteld. Dat meldt vakbond FNV. 

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “De staatssecretaris moet met structurele oplossingen komen om te zorgen dat deze grote groep mensen aan het werk komt en blijft, daartoe moet de wet worden aangepast. Anders dreigen we af te stevenen op een verloren generatie.” Dinsdag stemt de Tweede Kamer over moties die zijn ingediend over de zwakke plekken in de Participatiewet.

Gemeenten investeren nauwelijks in de groep jongeren met een arbeidsperking, omdat ze deze groep niet kennen. Tot 27 jaar hebben zij niet in alle gevallen recht op bijstand en kennen de jongeren vaak de weg naar de gemeenten niet, daardoor voelen gemeenten geen prikkel om te investeren in deze groep. Volgens de FNV zou de sociale  werkvoorziening voor deze groep jongeren van grote meerwaarde zijn, maar de politiek sloot de SW in 2015 voor nieuwe arbeidsbeperkten.

Ook wil de FNV dat de sociale werkvoorziening weer plaats geeft aan medewerkers die niet in aanmerking komen voor beschut werk, maar die zich onvoldoende kunnen handhaven in een reguliere baan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids