Normal_rolstoel_gehandicapt_toegankelijk_toegankelijkheid_toegang

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Dat stelt onderzoeksinstituut NIVEL dat panelonderzoek deed in samenwerking met het Trimbos-instituut en het College voor de Rechten van de Mens. Mensen met een beperking hebben minder vaak betaald werk en kunnen niet altijd kiezen waar zij wonen. Dit meldt NIVEL.

Daarnaast kunnen mensen met een beperking niet altijd vrij kiezen waar zij willen wonen. Dit heeft te maken met aangepaste woningen en voorzieningen vanuit de gemeente. Ongeveer een tiende van de mensen met een beperking heeft aanpassingen in de woning of een andere woning nodig. Echter kreeg slechts de helft van de aanvragers ook daadwerkelijk deze voorzieningen.

Het VN-verdrag voor de gelijke rechten van mensen met een beperking moet er voor zorgen dat deze doelgroep dezelfde rechten heeft als mensen zonder beperking. Zo is de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en van winkels een thema waar volgens het verdrag naar gekeken moet worden. De ondervraagden stellen dat het openbaar vervoer iets toegankelijker voor hen is geworden. Ondervraagden met een verstandelijke beperking geven aan dat de toegankelijkheid van voorzieningen is verbeterd van 75 procent in 2012 naar 83 procent in 2016.

Het College voor de Rechten van de Mens houdt in Nederland toezicht op het naleven van het verdrag dat in 2016 geratificeerd werd in Nederland. De bevindingen worden gerapporteerd en vervolgens aangeboden aan het comité van het verdrag en (lokale) overheden. Ook heeft het College een adviesrol.

Door: Redactie Nationale Zorggids