Normal_rolstoel_beperking_handicap

De Kamer spreekt met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de sociale werkvoorziening nieuwe stijl. Komen mensen met een arbeidsbeperking aan het werk? En wat zijn hun arbeidsvoorwaarden? Dat meldt de Tweede Kamer

Omdat mensen met een beperking zo veel mogelijk bij gewone werkgevers moeten gaan werken, zouden de sociale werkplaatsen dicht gaan. Maar in de praktijk gaan ze na de invoering van de Participatiewet vaak verder onder een andere vlag: beschut werk. Met slechtere arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers, zo schrijft Trouw.

Het kabinet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, zegt staatssecretaris Van Ark, waarin zo veel mogelijk mensen volwaardig meedoen. De Participatiewet is er voor mensen met een arbeidsbeperking die het zonder ondersteuning niet lukt om het minimumloon te verdienen. Daarbij kan de sociale werkvoorziening een belangrijke rol spelen.

Oppositie kritisch over bezuinigingen

"Het participatieparadijs blijkt een illusie", constateert Van Dijk (SP). Bezuinigingen zorgen er volgens hem voor dat mensen met een arbeidsbeperking thuis komen te zitten. En mensen die wel aan het werk gaan, leveren zwaar in op hun arbeidsvoorwaarden. Ook Voortman (GroenLinks) hekelt de kortingen: wat is het werk van mensen met een beperking ons waard?

Van Brenk (50PLUS) vindt dat sociale werkbedrijven mensen zo goed mogelijk moeten helpen om zich te ontwikkelen. Ze moeten daarom voldoende middelen krijgen, betoogt Van Dijk (PvdA), zodat ze een springplank vormen naar een normale baan. Ook moeten ze volgens hem opvang bieden aan mensen die terugvallen uit een reguliere baan.

Stop met het sluiten van sociale werkplaatsen, zegt De Jong (PVV). Met sluiting gaat volgens hem veel expertise verloren. En die is nodig om mensen met een arbeidsbeperking die nu thuiszitten, alsnog aan (beschut) werk te helpen.

Coalitie benadrukt rol gemeenten

Het is aan de gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking aan passend werk te helpen, betoogt Peters (CDA), en daar hebben ze ook geld voor gekregen. Spoor gemeenten aan om de handschoen op te nemen, zo bepleit hij. Anders vallen te veel mensen tussen wal en schip, vreest Raemakers (D66).

Mensen met een arbeidsbeperking moeten de ruimte en de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, betoogt Nijkerken (VVD). Daarom is het volgens haar belangrijk dat gemeenten maatwerk leveren. Staatssecretaris Van Ark wijst erop dat gemeenten budgetten kunnen samenvoegen om mensen aan werk te helpen.

De Kamer stemt op 17 april over de ingediende moties.