Normal_2a08ff0a59c84697b6c33c3ea06ba323__1_

Van 9 tot en met 13 april organiseerden innovatoren vanuit het netwerk VG-innovators de eerste landelijke hackathon in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Tijdens dit evenement is 4 dagen in teamverband gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen we mensen met een verstandelijke beperking ook in de toekomst nog beter ondersteunen met behulp van technologie? Koraal was één van de 34 teams die met deze vraag aan de slag ging. Vrijdag 13 april moest elk team zijn idee pitchen en werd de winnaar bekendgemaakt. Koraal won de eerste landelijke VG Hackathon met ZieMij, zo meldt Koraal.

ZieMij is een digitale hulp voor op de smartphone. De tool vertaalt tekst zoals de gebruiker dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan de gebruiker helpen bij wat hij of zij moet doen en geruststellen als dat nodig is. Zo weet iemand wat hij kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in zijn agenda plaatsen en herinnert diegene aan deze afspraak. Via ZieMij is het ook mogelijk om iemand die de gebruiker persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper breng hem hiermee in contact.

Tijdens het gebruik van ZieMij, verzamelt de tool data over wat iemand moeilijk vindt en waarom. Deze data worden gestuurd aan organisaties die meedoen en aan de overheid. Via deze data leren zij hun brieven of e-mails aan te passen op de manier waarop hun cliënt of klant dat prettig vindt. Ze leren hun taal begrijpelijk te maken. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Begrijpelijke taal wordt de norm en moeilijke taal de uitzondering.

Nederland telt 2,2 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn ook mensen met een licht verstandelijke beperking. Eén op de zes mensen vindt taal moeilijk. Daardoor gaan er dingen mis. Mensen komen in de problemen of hebben meer zorg nodig. Dat kost de samenleving per jaar 1 miljard euro. Het VN-verdrag voor de rechten van de mens zegt dat informatie begrijpelijk moet zijn. Zodat iedereen kan meedoen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids