Logo_logo_handicapnl

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf 16 april HandicapNL. Voortaan zal HandicapNL het fonds zijn dat mensen met een handicap en hun naasten sterker maakt om volwaardig mee te doen in de maatschappij. HandicapNL zet zich in om deze mensen meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt. Dit meldt HandicapNL.

Nederland kent ruim 2 miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. Hoe divers de handicaps ook zijn, de alledaagse problemen vertonen veel overeenkomsten. Zo voelt 63 procent van de mensen met een handicap zich eenzaam, oftewel 1,5 miljoen mensen. En zijn ze twee keer zo vaak werkeloos als mensen zonder handicap. Andere voorbeelden zijn ook weinig eigen regie, overbelasting van familie en mantelzorgers en ingewikkelde regelgeving.

HandicapNL wil dat mensen met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.” Daarom ondersteunt HandicapNL projecten die mensen met een handicap helpt het heft in eigen handen te nemen en zo hun eigen regie en zelfvertrouwen vergroten, zoals rolstoeltrainingen en woongroepen. Familieleden en mantelzorgers helpt HandicapNL middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht.

Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden makkelijker eenvoudiger en veiliger moet kunnen. Schutgens: “Veel gebouwen in Nederland, maar ook bijna alle overheidswebsites zijn nog steeds slecht toegankelijk. Ruim 9 op de 10 van de gemeentelijke websites is niet toegankelijk. Als je bedenkt dat veel voorzieningen voor mensen met een handicap op gemeentelijk niveau geregeld worden, kan dat toch niet?”

Door: Redactie Nationale Zorggids