Normal_kind_krukken_speciaal_onderwijs_beperking_handicap

In Nederland zijn er ruim 500.000 kinderen en jongeren die langdurig of levenslang ondersteuning nodig hebben. Zij hebben een beperking, chronische aandoening of chronische ontwikkelingsstoornissen of een combinatie daarvan. Een enorme groep waarvoor de Jeugdwet niet goed genoeg werkt. Ieder(in) en Per Saldo vragen de Tweede Kamer om blijvend meer aandacht voor deze jeugd. De Kamer praat op 23 april in een rondetafelgesprek over de evaluatie van de Jeugdwet. Dit meldt Ieder(in).

Als je als jongere of ouder vanwege een beperking of chronische aandoening aanspraak moet maken op zorg en ondersteuning, dan kan het zijn dat je te maken krijgt met verschillende wetten. Eén van die wetten in dat versnipperde systeem is de Jeugdwet. Na de stelselwijziging in 2015 is er een evaluatie van de Jeugdwet gepland. De eerste (tussen)evaluatie is verschenen. Ieder(in) en Per Saldo reageren daar nu op met een ‘position paper’ aan de Kamerleden.

De eerste conclusie is dat in de tussenevaluatie van de Jeugdwet het woord ‘beperkingen’ nauwelijks voor komt. De evaluatie gaat vooral over opvoeding, preventie, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Zorg en ondersteuning voor kinderen met een beperking of chronische aandoening komt maar mondjesmaat ter sprake in de evaluatie. Terwijl een aanzienlijke groep hier wel gebruik van maakt.

In het document van Ieder(in) en Per Saldo worden verschillende aanbevelingen gedaan. Zo wordt er aangegeven dat er één toegang (loket) moet komen voor jongeren en hun ouders zodat het eenvoudiger wordt om zorg en ondersteuning te regelen. Ook moet er beter geluisterd worden naar jeugdigen en hun ouders, zodat veel beter kan worden achterhaald wat zij nodig hebben.

Terwijl deze evaluatie op tafel ligt, heeft de minister het ‘actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ naar de Kamer gestuurd. Ook in dit programma lijkt de aandacht voor kinderen met een beperking of chronische aandoening onvoldoende. Dit baart Ieder(in) grote zorgen want de beperkingen die deze kinderen en jongeren hebben gaan niet over. En willen zij kunnen functioneren en participeren, dan moeten zij verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning.

Door: Redactie Nationale Zorggids