Logo_toezicht_sociaal_domein

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk en geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren licht gestegen. Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie. Deze kwetsbare groep mensen komt nog altijd moeilijk aan het werk. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat hun participatie ondanks alle inzet van beleid en uitvoering nog altijd laag is. Dat meldt Toezicht Sociaal Domein. 

TSD doet breed onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen die (voortijdig) zijn uitgestroomd uit het Voorgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entree opleidingen. Het gaat om jongeren van 18 tot en met 27 jaar, die geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Het is voor de onderzochte groep, met kenmerken als beperkte cognitie, leerachterstanden en ontwikkelings-, gerdrag-, en leerstoornissen, lastig om een startkwalificatie te halen en een baan te vinden of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. Een deel van de groep volgt geen onderwijs en heeft geen werk en geen uitkering. Het is onbekend hoe zij invulling geven aan de dag. Ook is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen mee te laten doen met de maatschappij.

Steeds meer jongvolwassenen met een beperking komen zonder uitkering thuis te zitten. Zij hebben geen recht meer op een Wajong-uitkering. De Participatiewet is strenger geworden en daarmee ook de voorwaarden om een uitkering te krijgen. Een deel van de eventueel uitkeringsgerechtigden vindt het lastig om een uitkering aan te vragen en gemeenten hebben het traject ook moeilijk gemaakt. “Ook komt een betere aansluiting met de arbeidsmarkt niet op gang, hoewel de conjuctuur gunstig is.”

Toch constateert TSD ook dat steeds meer laagbegaafde jongvolwassenen en jongvolwassenen met een beperking werk vinden. Het is een langzame stijging van 4.060 in 2013 naar 4.120 in 2016. Het is overigens onbekend wat thuiszittende jongvolwassenen doen en waarom het hen niet lukt om mee te doen met de maatschappij.

Door: Redactie Nationale Zorggids