Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

Kinderen die slechthorend of doof zijn of om een andere reden gebruik maken van de Nederlandse Gebarentaal, kunnen sinds kort terecht bij gezinshuis Toe Maar in Groningen. Deze opvang is bedoeld voor kinderen die korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen, maar wel specifieke zorg nodig hebben voor hun auditieve beperking. Dit meldt Koninklijke Kentalis.

In het gasthuis kunnen de kinderen in een veilige omgeving worden opgevangen waarbij oog is voor hun specifieke behoeften. Er is niet alleen aandacht voor auditieve beperkingen, maar ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking zijn welkom om in het huis te verblijven. Toe Maar zet zich in om de talenten van de jonge bewoners zo goed mogelijk te stimuleren.

Het huis is tot stand gekomen door een initiatief van Aaltje Dijkstra, gebarentolk en maatschappelijk werkster. Zij neemt de meeste taken in het huis op zich als gezinshuishouder en zorgondernemer. Kinderen moeten op het moment van aanmelding tussen de twee en acht jaar zijn. Of het kind ook daadwerkelijk opgenomen kan worden in het gezinshuis, hangt af van de groepssamenstelling op dat moment en of er sprake is van gedrags- en psychiatrische problematiek.

Door: Redactie Nationale Zorggids