Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Doordat regelmatig gefraudeerd wordt met het persoonsgebonden budget (pgb), zijn gemeenten terughoudender geworden met het vertrekken hiervan. In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer een kwart minder pgb’s toegekend. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cijfers bevestigen de vrees van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die een trend ziet in de afname van pgb’s waar mensen met een beperking zo afhankelijk van zijn. Dit meldt Trouw.

Via een persoonsgebonden budget kunnen pgb-houders zelf hun zorg inkopen, bijvoorbeeld bij een zzp’er of zorgbureau. Hierdoor hebben zij zelf meer regie over de manier waarop deze zorg wordt vormgegeven. Echter wordt er regelmatig gefraudeerd met het geld, dat in de zakken van tussenpersonen of zorgaanbieders verdwijnt. Soms gaat het om tonnen zorggeld dat niet terechtkomt waar het is bedoeld. Gemeenten stellen dat zij te weinig grip hebben op de regelingen van het pgb. Hierdoor zou het makkelijker zijn om te frauderen.

Dat gemeenten nu minder happig zijn op het verstrekken van een persoonsgebonden budget, is echter niet wenselijk. Mensen die gebruik maken van de regeling, hebben bijvoorbeeld een chronische ziekte, beperking of andere zorgvraag. Hun pgb stelt hen in staat om zo zelfstandig mogelijk te leven en regie te houden over hun zorg. Er zouden andere manieren zijn om fraude met het pgb te beperken. In die gevallen zijn de pgb-houders of pgb-aanvragers niet de dupe van fraudeurs.

“Het gaat er om dat mensen passende zorg krijgen. Ook gemeenten zijn verantwoordelijk voor”, aldus Bergkamp. Grote gemeenten stellen strengere eisen te stellen aan aanvragers, maar zeggen dat er geen sprake is van een ontmoedigingsbeleid. De gemeenten verwachten dat het aantal verstrekte pgb’s hier de komende jaren verder door kan dalen. Aanvragers krijgen alleen nog een persoonsgebonden budget als zij aan alle eisen voldoen.

Door: Redactie Nationale Zorggids