Normal_milosymposium29mei2018

Stichting Milo biedt op dinsdag 29 mei 2018 bij Hogeschool Windesheim in Zwolle een avondvullend programma voor mensen uit het netwerk van kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). Dit meldt Stichting Milo.

Elk kind dat niet kan praten, kan worden begrepen door Ondersteunde Communicatie (OC) in te zetten. Stichting Milo richt zich op zorg aan kinderen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met meervoudige beperkingen. Die beperkingen zijn meestal het gevolg van een ontwikkelachterstand, een aandoening of een syndroom zoals Down, Rett, Angelman of Prader-Willi. Communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen een oplossing bieden.

Het symposium belicht de nieuwste inzichten vanuit praktijk en wetenschap onder het motto ‘Niet kunnen praten? Toch communiceren!’. Ook wordt de beste kernvocabulaire in OC-hulpmiddelen behandeld. Daarnaast zijn er workshops over ankergestuurd werken of over interactief voorlezen waaruit de deelnemers kunnen kiezen.

Vervolgens staan kennismaken en netwerken centraal in de Broedplaats Ondersteunde Communicatie. Deelnemers kunnen kennismaken met OC hulpmiddelen zoals een communicatiepaspoort,  apps voor iPads en zelf een TAK (taalactiviteitenkaart) maken. Casuïstiek kan worden besproken met Stijn Deckers, Loes Luijten, Hanneke van Bakel en Eline de Jong. En deelnemers kunnen elkaar ontmoeten en netwerken.

Het symposium vindt plaats bij Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle. Deelnemers worden vanaf 17.45 uur ontvangen in Gebouw G, G220. Het programma begint om 18.15 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten. Uitgebreide informatie over het programma en praktische informatie staat op www.stichtingmilo.nl/symposium. Belangstellenden kunnen zich op die pagina aanmelden voor dit symposium. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 24 mei 2018.

Stichting Milo wil bewerkstelligen, dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. De koppeling met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling. De overdracht hiervan gebeurt in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners en leerkrachten.

Door: Redactie Nationale Zorggids