Normal_congres

Op woensdag 20 juni organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie de slotconferentie koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning. Op deze conferentie doen bezoekers de laatste kennis op over ontwikkelingen rondom cliëntondersteuning. De organisaties delen goede voorbeelden en laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan in het kader van het Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat meldt Ieder(in).

Op de conferentie zullen de veertien koplopergemeenten cliëntondersteuning de deelnemers bijpraten over goede voorbeelden, innovatieve ontwikkelingen en complexe vraagstukken binnen cliëntondersteuning. Tijdens deze dag zijn presentaties bij te wonen, kan worden meegedaan aan workshops en is er een informatiemarkt.

Op het programma staan onder meer een presentatie van mantelzorger Annette Stekelenburg, verschillende ervaringsdeskundigen op het gebied van cliëntondersteuning en een panelgesprek tussen Koplopergemeenten en Movisie over de opbrengsten van het Koplopersproject.

In de middag zijn er twee workshoprondes waarbij gekozen kan worden uit twintig workshops over bijvoorbeeld klantreizen, persona’s, de samenwerking  tussen sociale wijkteams en onafhankelijke cliëntondersteuners, formele & informele ondersteuning en het vormgeven van breed gedragen cliëntondersteuning.

Het congres vindt op 20 juni aanstaande  tussen 9:00 en 17:00 uur plaats in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids