Normal_museum__cultuur__kunst

Drie musea in Friesland zullen het ook voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk maken om het museum zo goed mogelijk te ervaren. Cliëntenraad MEE Friesland, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, riep op tot het initiatief. Musea zijn vaak wel begaanbaar voor mensen met een lichamelijke beperking, maar niet voldoende voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) of laaggeletterden. Dit meldt Leeuwarder Courant.

MEE Friesland is vorig jaar al begonnen met het opleiden van negen museadocenten. Het gaat om personeel van het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en het Planetarium. Zij krijgen training om het bezoek van mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook docenten van andere musea in Friesland kunnen mogelijk worden opgeleid. “Daar is veel animo voor. Dit past bij onze missie om te zorgen voor een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen”, aldus MEE Friesland.

De drie deelnemende musea kregen onlangs een groep mensen met een verstandelijke beperking op bezoek. Zij werden ontvangen in de musea voor openingstijd, zodat zij in alle rust het museum konden ervaren. Hierbij werden zij niet opgejaagd door andere bezoekers en was de omgeving bovendien prikkelarm. Ook was er speciale aandacht voor laaggeletterden.

Door: Redactie Nationale Zorggids