Logo_fnv_logo

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken aan tafel over het plan loondispensatie. Dat hebben zij gisteren bekend gemaakt in een brief aan de staatssecretaris. Loondispensatie heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met de mensenrechten. Dit meldt FNV.

In een dringende oproep aan de staatssecretaris pleiten FNV, CNV, Wij staan op!, Cedris, VCP, Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in) om gezamenlijk en nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Het huidige voorstel loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet, grote onzekerheid en onbegrip bij mensen met een arbeidsbeperking en toenemende twijfel bij fracties in de Tweede Kamer.

Plan moet maatschappelijk acceptabel zijn

De gezamenlijke organisaties hopen daarom snel op een constructief gesprek met de staatssecretaris, waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet zodat er een goede regeling komt, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. “De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn”, schrijven de organisaties.

Al in april beloofde de staatssecretaris om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het kabinetsvoornemen. De gezamenlijke organisaties gaan ervan uit dat hun oproep nu snel tot een uitnodiging van de staatssecretaris zal leiden.

Door: Redactie Nationale Zorggids