Logo_fnv_logo

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, zet de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening (SW) door. Dit ondanks een rapport van onderzoeksbureau Berenschot, de ’Thermometer SW’, die de staatssecretaris afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, aldus vakbond FNV. Uit de thermometer blijkt dat er steeds grotere gaten vallen in de financiering van de SW-bedrijven. Dat meldt FNV. 

De vakbond vreest dat er in de nabije toekomst grote druk zal worden uitgeoefend op SW-medewerkers om uit te stromen, omdat er niet genoeg geld beschikbaar is. “Van Ark zegt de SW-bedrijven van groot belang te vinden, maar blijft desondanks doorgaan met het bezuinigen van de  SW”, stelt Peter Wiechmann, bestuurder FNV Overheid.

Wiechmann vindt dat onbegrijpelijk. “De thermometer was juist ingesteld om de gevolgen van de megabezuinigingen op de SW te monitoren, maar de staatssecretaris legt de resultaten gewoon naast zich neer. Dat maakt deze thermometer een wassen neus. Door te blijven bezuinigen op de SW, is niet alleen de toekomst van SW-bedrijven onzeker, maar ook de werktoekomst van de huidige 90.000 SW’ers.”

In het rapport “Thermometer SW” wordt de verwachting geschetst dat uiteindelijk alle SW-bedrijven, ook die nu nog goede resultaten behalen, bij ongewijzigd beleid in financieel zwaar weer terechtkomen. Volgens FNV haalt de staatssecretaris een paar kleine lichtpuntjes aan, maar er staat in het rapport voornamelijk slecht nieuws voor SW-bedrijven. “Het kabinet gokt erop dat gemeenten alle bezuinigingen oplossen, maar dat kunnen ze helemaal niet. De rijksbijdrage loopt terug en dus moet de gemeente maar meer betalen. Sommigen zullen daar misschien toe bereid zijn, veel niet.” De vakbond vindt dat Van Ark nog steeds doet alsof Nederland in een crisis zit, terwijl het nu goed gaat met Nederland. Daarom roept FNV de staatssecretaris op om te stoppen met de bezuinigingen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids