Normal_wc_toilet

Slechts één op de twaalf gemeenten maakt de komende jaren extra budget vrij om meer openbare toiletten te realiseren. Dat blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) die 65 coalitieakkoorden bekeek, van grote tot  kleine gemeenten uit elke provincie. Van de onderzochte gemeenten trekken Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Aalten en Oldambt de komende jaren meer geld uit voor openbare toegankelijke toiletten. De MLDS onderzocht in welke gemeenten openbare toiletten expliciet in het coalitieakkoord werden opgenomen. Dit meldt MLDS.

“We zijn er nog lang niet”

Bernique Tool, directeur Maag Lever Darm Stichting: “Natuurlijk zijn we blij met de groei van het aantal toiletten en het feit dat steeds meer gemeenten de noodzaak erkennen om dit in hun gemeente goed te regelen. Maar we zijn er nog lang niet. Gelukkig weten gemeenten ons steeds beter te vinden om handvatten te krijgen hoe ze dit probleem, samen met winkeliers en horeca, kunnen aanpakken. Daarnaast weten we steeds meer partijen aan de Toiletalliantie te binden om samen met ons op te trekken om het tekort aan toiletten aan te pakken. Zo zet Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking, het toilettekort op de gemeentelijke agenda in hun gesprekken over toegankelijkheid.”


Stijging aantal toiletten

Sinds november 2017 is het aantal openbare en opengestelde toiletten in Nederland met 633 toiletten gestegen van 5628 (1 november 2017) naar 6261 (20 juni 2018). Dat is een stijging van 11 procent in een half jaar.


Waarkaniknaardewc.nl

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) maakt zich samen met patiëntenverenigingen CCUVN, PDSB, Stomavereniging en SPSKS, sterk voor meer openbare toegankelijke toiletten. Nederland telt minder dan 600 openbare toiletunits die 24 uur per dag toegankelijk zijn. Tweehonderd hiervan zijn urinoirs en dus alleen bedoeld voor mannen. Voor de twee miljoen buikpatiënten in Nederland, maar ook voor blaaspatiënten, dagjesmensen, ouderen, (zwangere) vrouwen en ouders met kinderen is dit veel te weinig. Eén op de vier buikpatiënten blijft zelfs regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden.

Op het platform waarkaniknaardewc.nl kunnen gemeenten veel informatie vinden over nut en noodzaak van meer openbare toiletten. Het doel is binnen 5 jaar overal voldoende toegankelijke en schone openbare toiletten te hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids