Normal_kantoor_baan_ontslag

Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt, zo is in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Op het pad hier naartoe stonden de werkgevers vorig jaar voor 33.000 extra banen aan de lat. Dat zijn er bijna 37.000 geworden. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. Dat meldt Rijksoverheid. 

Dat de overheidswerkgevers ook fors meer banen hebben gemaakt is een goed teken, maar het kabinet verwacht van hen nog een flinke inhaalslag. Zij hebben bijna 6.500 extra banen gecreëerd, terwijl dat er 10.000 hadden moeten zijn om op schema te zitten.

Het vorige kabinet heeft de quotumregeling geactiveerd voor de overheidswerkgevers.
Tegelijkertijd heeft het kabinet toen besloten om over 2018, het eerste hele quotumjaar, nog geen heffingen uit te delen. Dat jaar is er voor om te zorgen dat het been wordt bijgetrokken zodat de banen er alsnog komen. Want dat is het uiteindelijke doel. Halen de overheidwerkgevers over 2019 de banenafspraak weer niet, dan kan een heffing worden opgelegd van 5.000 euro per niet-ingevulde baan.

Uit onderzoek dat Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten uitvoeren, blijkt dat er bij overheidswerkgevers nog veel mogelijkheden zijn die niet zijn benut. Zo blijkt dat vergelijkbare scholen in verschillende mate mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Bovendien zijn de beelden over de banenafspraak negatiever bij organisaties die geen ervaring hebben met de banenafspraak. De allesbepalende succesfactor is de wil en het enthousiasme bij de werkgever.

Door: Redactie Nationale Zorggids