Normal_portemonnee_geld2

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondervinden bij de aanpak van schulden en toeleiding naar werk de nodige belemmeringen, zo blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Het is voor mensen met een LVB moeilijk om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden. Professionals vinden het moeilijk om een LVB te herkennen en weten vaak niet hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen. Interventies zijn niet op elkaar afgestemd en soms tegenstrijdig. Daarom komt een brede alliantie van betrokken organisaties met een actieplan om de dienstverlening aan mensen met een LVB te verbeteren. Dat meldt MEE NL. 

Cedris, Divosa, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang Nederland, MEE NL, BPBI, SBCM en NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening) presenteren het Actieplan LVB, schulden en werk. Hierin kondigen ze aan dat zij de komende twee jaar interventies en trainingen met elkaar gaan delen, pilots op gaan zetten en de bestaande basiskennis over LVB willen uitbreiden.

Uit het onderzoek blijkt dat professionals die mensen begeleiden bij het vinden van werk of bij schuldhulpverlening de LVB-problematiek vaak niet herkennen. Dat komt onder meer omdat ze niet weten hoe een LVB doorwerkt in het gedrag van mensen. Mede doordat professionals LVB over het hoofd zien, stemmen ze re-integratie- en schuldhulpinterventies vaak niet op elkaar af en adviseren ze soms zelfs tegenstrijdig. De conclusie dat ondersteuning van mensen met een LVB veel effectiever kan, was voor de betrokken organisaties aanleiding om gezamenlijk in actie te komen.

Integrale aanpak

Bij mensen met en zonder een LVB is de impact van financiële problemen groot. Stress maakt het vinden en behouden van werk moeilijk en werkgevers reageren heel verschillend als de problemen aan het licht komen. Schulden van mensen met een LVB kennen een grotere diversiteit aan oorzaken, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast leiden schulden tot een veel grotere variatie aan gedrag bij mensen met een LVB. Om de ondersteuning aan deze mensen te verbeteren, moeten professionals kennis beter en vaker met elkaar delen en komen tot een integrale aanpak, vinden de onderzoekers.

Door: Redactie Nationale Zorggids