Normal_rolstoel_beperking_handicap

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen. Dat meldt Rijksoverheid.

Veel mensen met een Wajonguitkering kunnen en willen werken of studeren. Dat kan vaak, en daar is ondersteuning voor, maar er zijn ook nog altijd regels die in de weg zitten. Bovendien zijn er nu verschillende regels voor mensen met eenzelfde positie. Om daar iets aan te doen, gaat Tamara van Ark de wet over de hele linie aanpassen.

Van Ark wil er onder meer voor zorgen dat Wajongers er financieel op vooruitgaan als ze werken of meer gaan werken, dat als Wajongers hun werk verliezen ze langer kunnen terugvallen op de Wajonguitkering en dat Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Ook wil ze er voor zorgen dat Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren en dat ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak kunnen maken op een Wajong-uitkering.

De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd, voor studerenden geldt dat dit voor hun dertigste moet zijn geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze duurzaam en volledig geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest.

Om dit te vereenvoudigen en te verbeteren wil Van Ark de studieregeling in de Wajong2010 afschaffen. Die studieregeling houdt in dat deze Wajongers als ze studeren een kwart van hun uitkering overhouden. Wajongers die studeren houden dan hun volledige uitkering. De vele verschillende regels voor inkomensondersteuning in de Wajong en Wajong2010 worden sterk vereenvoudigd en in lijn met elkaar gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige inkomenspositie van werkende Wajongers.

Door: Redactie Nationale Zorggids