Normal_rolstoel__gehandicapt__verlamd

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben opnieuw de toegankelijkheid van buurtbussen aan de orde gesteld. Ze leggen zich er niet bij neer dat dit alleen een zaak zou zijn van gemeenten of provincies. Landelijk moet geregeld worden dat voor buurtbussen dezelfde toegankelijkheidseisen gelden als voor elk ander openbaar vervoer. Dat meldt Ieder(in). 

De buurtbus in een aantal gemeenten in Noord-Holland weigert mensen in een rolstoel mee te nemen. Dit bleek uit een bericht van Ieder(in) eind november vorig jaar. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde toen dat de vervoerder zich hierbij niet schuldig maakt aan discriminatie. Ieder(in) vindt echter niet dat deze uitspraak een vrijbrief moet zijn om mensen in een rolstoel te weigeren.

Door een gat in de Wet personenvervoer wordt de buurtbus (waarin maximaal acht personen passen) aangemerkt als een auto. De Wet gelijke behandeling is daar niet op van toepassing. Provincies en gemeenten regelen de buurtbussen. Als de provincie Noord-Holland voor de rechter was gedaagd dan zou die – met het VN-verdrag Handicap in de hand – de provincie hoogstwaarschijnlijk hebben teruggefloten, aldus Ieder(in).

SGP, GroenLinks, ChristenUnie en CDA stelden begin dit jaar vragen aan de ministers van Volksgezondheid en Infrastructuur over dit gat in de wet. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet, ook namens de minister van Volksgezondheid, weten dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de provincies en gemeenten lag. Ieder(in) vindt dat de landelijke overheid ‘stelselverantwoordelijk’ is. Landelijk beleid is hard nodig, zodat overal in het land voor aanvullend of vervangend openbaar vervoer (buurtbussen en dergelijke) dezelfde toegankelijkheidseisen gelden als voor het reguliere openbaar vervoer.

Partijen hebben nu extra Kamervragen gesteld om dat zij de eerdere antwoorden vanuit de ministeries ontoereikend vonden. Ieder(in) houdt in de gaten of de komende reactie van de minister dat wel gaat zijn. 

Door: Redactie Nationale Zorggids