Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Santé Partners, een zorgorganisatie die zorg biedt aan cliënten in 33 gemeenten, wil mensen met een arbeidsbeperking aannemen als oplossing voor het personeelstekort in de regio’s Utrecht en Rivierenland. Als dat mogelijk is, gaat de organisatie zorgfuncties opsplitsen of nieuwe functies creëren, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking in de zorg aan de slag kunnen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

“Je ziet in de zorg dat banen bestaan uit een medisch deel, een verzorgend deel en een aandachtsdeel. Zo is het in verpleeghuizen heel belangrijk dat bewoners zich thuisvoelen. Dat aandachtsdeel kan ook een aparte functie zijn dat door andere mensen wordt uitgevoerd”, licht bestuurder Ron Axt van Santé Partners toe.

Geschoolde medewerkers nemen nu nog alle taken op zich, terwijl sommige van deze taken uitbesteed kunnen worden aan iemand zonder zorgopleiding. Een samenvoeging van deze werkzaamheden kan gezien worden als een aandachtsfunctie waarbinnen iemand persoonlijke aandacht geeft aan de cliënt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids