Normal_blindenstok_blind_slechtziend

In het kader van het nieuwe ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten kunnen gespecialiseerde organisaties, gericht op de zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking, in aanmerking komen voor erkenning als ZG-expertiseorganisatie. Organisaties kunnen van 16 augustus tot en met 4 oktober een verzoek indienen. Dat meldt ZonMw. 

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. De expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik van die kennis te stimuleren. 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid heeft een onafhankelijke adviescommissie in 2017 een advies opgesteld waarin is beschreven hoe de expertisefunctie ZG in de toekomst vormgegeven zou moeten worden. Daaruit is onder meer de ontwikkeling van sectorbrede erkenningscriteria voortgekomen. Ook de keuze om ZonMw aan te wijzen als onafhankelijke, coördinerende partij komt voort uit dit adviestraject.  

De ZG-sector valt uiteen in twee deelsectoren, namelijk in organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking. In het adviesrapport wordt samenwerking op deelsectorniveau als een belangrijk uitgangspunt genoemd. Hierbij wordt gewerkt met meerjarige programma’s rondom een thema of doelgroep. 

Erkenningsverzoek indienen 

Zorginstellingen gericht op mensen met een zintuiglijke beperking kunnen een erkenningsverzoek indienen, mits ze minimaal één jaar bestaan en in organisatorisch verband een toelating heeft als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen. Een verzoek is via de website van ZonMw in te dienen tot donderdag 4 oktober 2018. 

Door: Redactie Nationale Zorggids