Logo_40379623_1668583533251237_4940519331768303616_n

Organisaties Reëlle Communicatie en Wijzermetjebeperking hebben afgelopen week Stichting Yourin2 opgericht. Yourin2 initieert, faciliteert en coördineert digitale en fysieke ontmoetingen voor mensen met autisme, (jeugd)professionals, mantelzorgers, maatschappelijke partners, docenten en werkgevers. De stichting heeft als doel meer kennis rondom autisme bij elkaar te brengen en samen te komen tot krachtige samenwerkingen en innovatieve oplossingen binnen zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Dit meldt Wijzermetjebeperking.

“We zien we een grote versnippering van hulpverlenende instanties en het is niet altijd duidelijk bij welke organisatie je met welke hulpvragen terecht kunt. Al blijft het altijd maatwerk, een behandeling zou meer effect hebben wanneer hulpverleners van verschillende instanties zouden samenwerken of kennis met elkaar delen,” aldus Esther Smeets, initiatiefneemster van Yourin2.
 

Vinden, verbinden en delen

Yourin2 zoekt de verbinding tussen ervaringsdeskundigen en professionals binnen zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding en is ervan overtuigd dat je kunt groeien door samen te werken en kennis te delen. 
 
Digitale ontmoetingen vinden plaats binnen een speciaal ingerichte, veilige omgeving, waarin hulpvragen gesteld kunnen worden aan ervaringsdeskundige en professionals. Ook het delen van kennis zal hier een belangrijke plaats innemen. 
 
Fysieke ontmoetingen zijn een serie van diverse bijeenkomsten die worden georganiseerd voor en door professionals, mantelzorgers, maatschappelijke partners, docenten en werkgevers rondom een bepaald thema.
 
“Ook onderwijs heeft te maken met een diversiteit aan zorgvragen, maar weet hier niet altijd mee om te gaan”, zegt Marjolijn Daverveld van Reëlle Communicatie. “Door onderwijs en zorgprofessionals dichter tot elkaar te brengen en hen te laten leren van elkaars oplossingen kunnen kinderen en jongeren met ASS beter geholpen worden en zich ontwikkelen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit geldt niet alleen voor het basisonderwijs, maar zeker ook voor het vervolgonderwijs. Soms maken kleine aanpassingen een groot verschil om de opleiding wel, of niet te kunnen volgen.”
 
Door: Redactie Nationale Zorggids