Normal_rss_entry-150050

Het kabinet komt nog dit jaar met een nieuw plan om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan vereenvoudiging van regels. Aanvankelijk zouden werkgevers mensen met een beperking minder mogen gaan betalen dan het minimumloon, maar die omstreden maatregel is van tafel.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten de zogenoemde loondispensatieregeling uit het regeerakkoord te schrappen. Het voorstel stuitte niet alleen op veel kritiek vanuit de samenleving, maar bleek bij nader inzien lang niet zo eenvoudig uit te voeren als het kabinet dacht.

"Daarmee constateer ik dat er geen draagvlak is voor deze verandering'', schrijft de staatssecretaris. Zij hoopt in december met nieuwe voorstellen te komen en rekent daarbij op inbreng van alle betrokken partijen. "In de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden gevoerd heb, is mij gebleken dat iedereen achter het doel staat om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.''

Complexe regels

Ruim de helft van de mensen met een arbeidsbeperking zit nu thuis. Van Ark wijt dat onder meer aan complexe regels rond de loonkostensubsidie voor werkgevers. Voor gehandicapten zelf geldt dat bijvoorbeeld werken in deeltijd vaak niet loont, omdat het loon verrekend wordt met de uitkering. Ook dat moet veranderen, vindt zij.

De organisatie van sociale diensten Divosa is opgelucht dat het kabinet ervoor kiest om loonkostensubsidie te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking, omdat dit die groep betere kansen biedt om als gelijkwaardige werknemers een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Verder wijst de organisatie erop dat nog veel te veel mensen met een arbeidsbeperking zonder werk thuiszitten.

VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen blij te zijn dat Van Ark het voor werkgevers eenvoudiger gaat maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zonder dat deze mensen daar financieel slechter van worden of zelf met extra administratieve rompslomp worden opgezadeld. Ook zijn de organisaties enthousiast over het offensief dat Van Ark wil starten om tot meer banen voor deze groep te komen.

Door: ANP