Logo_logo_arduin

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een bevel opgelegd aan Arduin locatie Aagtekerke. In locatie Aagtekerke wordt geen goede en veilige zorg geboden. Daarom komt de zorg aan Bopz-cliënten op deze locatie voorlopig ten einde. Bij een bezoek aan deze locatie zijn zeer ernstige tekortkomingen gesignaleerd die direct ingrijpen noodzakelijk maken. De cliënten die op deze locatie wonen, moeten daarom worden overgedragen binnen zeven dagen. Dat meldt IGJ. 

Op Arduin locatie Aagtekerke wonen 14 cliënten met een verstandelijke beperking die Bopz-gerelateerde zorg nodig hebben. De inspectie heeft tijdens haar bezoek ernstige tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop Arduin deze zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd op de locatie. De zorgverleners zijn in deze situatie niet in staat om goede Bopz-gerelateerde zorg te bieden. Er mogen daarom ook geen nieuwe cliënten op locatie Aagtekerke worden geplaatst.

Het bevel geldt voor een week. De minister van Volksgezondheid kan het bevel vervolgens verlengen. De inspectie toetst of de zorg weer in orde is. Pas als dat zo is, wordt het bevel opgeheven.

Arduin kampt al sinds enige tijd met een groot personeelsekort, waardoor de kwaliteit van zorg soms in gevaar komt. In augustus trokken medewerkers aan de bel toen op één afdeling een enkele medewerker aan het werk was, terwijl er wel cliënten aanwezig waren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids