Normal_rolstoel_scootmobiel_gehandicapt_beperking

Voor het eerst is het mogelijk dat organisaties bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie kunnen aanvragen voor een structurele verbetering van eigen regie of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Vanaf maandag 17 september aanstaande kunnen subsidieaanvragen via de website van FNO ingediend worden. Dit meldt FNO.

Eigen regie en participatie

Onder eigen regie verstaan we het zelf vorm en inhoud kunnen geven aan je leven en de daaraan gerelateerde mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen regie betekent dat je alle beslissingen – al dan niet met hulp van naasten – zelf kunt nemen. Participatie heeft betrekking op allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid van mensen. Van het hebben van georganiseerde contacten via (sport)verenigingen, clubs of (vrijwilligers)werk tot sociale contacten met vrienden, kennissen en buren.

Men kan bijvoorbeeld denken aan projecten die bijdragen aan het vergroten van competenties van de doelgroep of de begeleider/verzorger. Of het realiseren van een blijvend sociaal netwerk in de buurt of met gezonde leeftijdsgenoten op (sport)verenigingen, maar ook het bieden van structurele ondersteuning bijvoorbeeld door middel van coaches of ‘buddies’ voor de doelgroep. FNO is specifiek op zoek naar projecten die een, al met succes in de praktijk toegepaste, methodiek of interventie inzetten. Daarnaast is borging een belangrijk aspect binnen deze projecten.

Klein Geluk

Het programma Klein Geluk van FNO richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (eigen regie), sociale relaties heeft met anderen (participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.  Naast de hierboven omschreven subsidiemogelijkheid is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor materialen, dagbesteding en evenementen tot 15 oktober 2018, 14:00 uur.

Door: Redactie Nationale Zorggids