Normal_contract

Mensen met een arbeidsbeperking krijgen van hun werkgevers vaak tijdelijke contracten aangeboden. Ze werken tussen de 12 en 40 uur, maar hebben weinig baanzekerheid. Dit blijkt uit onderzoek van SBCM. Als het aan vakbond FNV ligt gaat de Participatiewet op de schop, aldus FNV en SBCM. 

De arbeidsvoorwaarden voor werknemers die via publieke detacheringsorganisaties werken of beschut werk doen zijn vaak soberder dan bij veel reguliere werkgevers. Daarnaast ontbreekt vaak een pensioenregeling. Sinds de invoering van de Participatiewet is volgens SBCM een woud aan dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden ontstaan.

“Mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdien, komen vaker maar ook nog te weinig aan regulier werk. En of zij een baan blijven houden is nog maar de vraag. Vaak werken zij volgens wettelijke normen jarenlang op tijdelijke basis en ontbreken arbeidsvoorwaarden om zich te blijven ontwikkelen, of mist een pensioenregeling”, zegt SBCM-voorzitter Huib van Olden. Uit nader onderzoek moet blijken of mensen met een arbeidsbeperking wel aan het werk blijven en zelfredzaam zijn.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Dit onderzoek, en ook het nieuws van vorige week dat de werkkansen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gedaald, leiden maar tot één conclusie: het moet anders met de Participatiewet. Het kán gewoon niet dat mensen in een carrousel van onzeker werk -als ze al werk hebben- moeten ronddraaien. Juist deze groep heeft zekerheid, begeleiding en bescherming nodig. De SW zou de functie van een sociaal ontwikkelbedrijf moeten krijgen, als vangnet maar ook als springplank van naar mensen naar buiten, bij reguliere werkgevers.”

Door: Redactie Nationale Zorggids