Logo_fnv_logo

Geef mensen met een arbeidsbeperking weer een wettelijk recht op de dienstverlening van de sociale ontwikkelbedrijven. Stop daarnaast met bezuinigingen op de sociale werkvoorziening (sw) zodat sw-bedrijven zich kunnen omvormen tot sociale ontwikkelbedrijven die mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk helpen. Met dit dringende advies schuift vakbond FNV vandaag aan tafel aan bij staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Dit meldt FNV.

Sinds de Participatiewet 3,5 jaar geleden is ingegaan, is het perspectief op werk voor mensen met een arbeidsbeperking drastisch gedaald. Het lukt nog steeds onvoldoende om hen duurzaam aan het werk te helpen. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “De FNV roept al vanaf 2016: gebruik de dienstverlening van de sociale werkvoorziening. Ze hebben de kennis, kunde, infrastructuur, werkgeverscontacten en niet te vergeten het werk. Ze zijn onmisbaar bij het duurzaam matchen van werknemers.”

Structurele oplossing

De FNV ziet kansen om van het duurzaam aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking alsnog een succes te kunnen maken door het openstellen van de sociale ontwikkelbedrijven voor nieuwe instroom. Volgens de FNV heeft de staatssecretaris zich te lang blindgestaard op kostenreducerende maatregelen en heeft niet gekeken naar een structurele oplossing voor het probleem.

Kitty Jong: “Voor de FNV ligt het antwoord in de mogelijkheden van de sociale ontwikkelbedrijven. De sw is er voor de groep beschut werk die intensieve begeleiding nodig heeft. Maar ook de groep die iets minder begeleiding nodig heeft en die nu tussen wal en schip valt moet er wettelijk recht op krijgen. Het sociale ontwikkelbedrijf kan een springplank zijn naar werk bij reguliere werkgevers én een vangnet wanneer dat (even) nodig is.”

Perspectief voor jongeren

“De prikkel vanuit de gemeenten ontbreekt nu vaak om zich voor deze jongeren in te zetten. Door hen recht te geven op de dienstverlening van de sociale ontwikkelbedrijven, kunnen ze aan het werk, zelf hun geld verdienen en zich verder ontwikkelen. Dat perspectief is heel belangrijk. Anders dreigt een hele generatie verloren te gaan.”

FNV zal vandaag de staatssecretaris op het hart drukken dat de toekomst van duizenden mensen met een arbeidsbeperking afhangt van goede begeleiding. “Daar horen investeringen bij en niet het kapot bezuinigen van een oplossing voor zovelen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids