Normal_normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte deze week de plannen voor de gehandicaptenzorg voor komende jaren bekend. De Jonge stuurde maandag het programma Volwaardig Leven naar de Tweede Kamer. Een te beperkt programma want een onacceptabel grote groep mensen met een handicap of chronische ziekte dreigt in de meerjarige plannen vergeten te worden, aldus belangenvereniging Ieder(in) en Per Saldo. 

Het programma is volgens Ieder(in) vrijwel uitsluitend gericht op de Wet langdurige zorg (Wlz), de wet die van toepassing is op slechts 5 procent van alle mensen met een beperking of chronische ziekte. En alhoewel er aan de zorg vanuit deze wet nog het nodige te verbeteren valt, ondervinden mensen de grootste problemen met zorg en ondersteuning in andere wetten. Bij Ieder(in) komen dagelijks meldingen binnen over problemen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugdzorg en Zorgverzekeringswet (Zvw).
Oplossingen voor deze urgente problemen zouden prioriteit moeten krijgen. In plaats daarvan zien we dat de aandacht voor een enorme groep mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag ontbreekt in de plannen voor de komende jaren. Ieder(in) en Per Saldo schreven de Tweede Kamer een brief.

“Al bijna vier jaar vragen we op allerlei manieren aandacht voor al die mensen die deze zorg voor zichzelf of hun kind niet geregeld krijgen, die geen toegang hebben tot een passend woon-zorgaanbod, niet het onderwijs kunnen volgen dat bij ze past en geen geschikte baan kunnen vinden. Mensen wiens beperking levenslange en levensbrede gevolgen heeft, zouden wat ons betreft de hoogste prioriteit moeten krijgen in meerjarig beleid. In plaats daarvan zien we keer op keer dat er voor hun zorg- en ondersteuningsproblemen veel te weinig oog is", zo is te leven in de brief van de verenigingen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids