Logo_logo_arduin

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het bevel bij gehandicaptenzorginstelling Arduin, locatie Aagtekerke opgeheven. Het bevel hield in dat de zorg aan de inwonende Bopz-cliënten op deze locatie moest worden beëindigd. Vier clienten met een een rechterlijke machtiging zijn overgeplaatst, voor de andere twee is een andere oplossing gevonden om de zorg vorm te geven. Dit meldt IGJ. 

De inspectie vindt dat, hoewel op dit moment de voorwaarde voor goede Bopz-gerelateerde zorg onvoldoende geborgd zijn, de tekortkomingen geen acuut gevaar meer vormen voor de veiligheid of gezondheid van de cliënten. Over de borging van kwaliteit en veiligheid van zorgverlening aan twee clienten is de inspectie nog in gesprek met Arduin.

Tijdens recente inspectiebezoeken zijn ernstige tekortkomingen geconstateerd op het gebied van vrijheidsbeperking, deskundigheid van zorgverleners, medicatieveiligheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. Over de bredere zorgen hierover bij Aagtekerke, maar ook bij Arduin breed, is de inspectie in gesprek met de zorginstelling. De situatie wordt intensief gevolgd en indien nodig komen nieuwe maatregelen die moeten leiden tot goede zorg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids