Normal_rolstoel_gehandicapt_toegankelijk_toegankelijkheid_toegang

Het kabinet vindt dat een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte een zaak van nationaal belang is. Dit staat in een notitie die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met de notitie loopt het kabinet vooruit op de Nationale Omgevingsvisie. Dit meldt belangenorganisatie Ieder(in).

Het kabinet werkt aan een Nationale Omgevingsvisie, waarin staat hoe Nederland omgaat met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dat gaat over belangrijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energievoorziening en duurzame landbouw. Ieder(in) heeft keer op keer aangegeven dat toegankelijkheid van de leefomgeving een thema moet zijn in de Nationale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is er immers voor alle inwoners en moet ook bijdragen aan een toegankelijker Nederland.

Toezegging minister

In april 2018 kreeg de oproep van Ieder(in) steun vanuit de Tweede Kamer. In een debat met minister Ollongren over de Omgevingsvisie werd het belang van toegankelijkheid besproken. De minister deed toen de toezegging dat ze het VN-verdrag goed wil implementeren en dat ze de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte een belangrijk punt vindt voor de Omgevingsvisie.

Goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte wordt nu door het kabinet benoemd als zaak van nationaal belang. Een volgende stap op de lange weg naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de ontwerp NOVI die begin 2019 zal verschijnen. Ieder(in) zal ervoor pleiten dat het kabinet dan ook concreet uitwerkt hoe ze dit nationale belang van goede toegankelijkheid gaat verwezenlijken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids