Normal_rolstoel_handicap_beperking

De banenafspraak is gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De overheid zou 25.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en het bedrijfsleven 100.000. Het bedrijfsleven zit ruim op schema, maar de overheid dreigt het afgesproken aantal niet te halen. Door gegoochel met cijfers proberen de coalitiepartijen het alsnog te halen, terwijl er geen extra banen bijkomen. Dit meldt Ieder(in). 

Op 9 oktober is een motie van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CU en CDA aangenomen om de banenafspraak te vereenvoudigen. Dit gebeurt door bij het tellen van banen het onderscheid tussen overheid en de markt los te laten. Hierdoor wordt het totale aantal banen gehaald, maar is niet langer duidelijk hoeveel banen de overheid realiseert.
Vereenvoudiging alleen in het voordeel van overheid
De indieners van de motie zeggen dat het aantal banen belangrijk is en niet wie ze realiseert. Ieder(in) is het daar niet mee eens. De overheid heeft namelijk een voorbeeldrol als het gaat om het aanbieden van passende banen. De overheid zou juist voorop moeten lopen in plaats van het over te laten aan de markt.
Ieder(in) staat achter het besluit om de banenafspraak nog een keer onder de loep te nemen. Maar doe het wel op een eerlijke manier, aldus de belangenorganisatie, zodat mensen met een arbeidsbeperking er ook daadwerkelijk baat bij hebben.

Overheid blijft aan de lat

“Alles wat ik doe is gericht op het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het moet eenvoudiger zodat meer mensen kans krijgen op werk. Dat is hard nodig, want de helft van de mensen heeft nog geen baan", liet staatssecretaris Tamara van Ark onlangs weten. 

Hiervoor hanteert Van Ark twee uitdrukkelijke voorwaarden. De 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking móeten er komen. Daar verandert niets aan. En de overheid blijft aan de lat staan voor haar aandeel. “Als ik kijk naar hoe de overheid het de afgelopen jaren heeft gedaan, moet zij dus nog enorm aan de bak.”

Door: Redactie Nationale Zorggids