Normal_normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

De Nationale Ombudsman heeft begin dit jaar voorstellen gedaan om de zorg aan mensen met een beperking te verbeteren. Maar of deze voorstellen iets hebben opgeleverd is nog niet bekend. Hierover wil de Ombudsman nog voor 2019 in gesprek met het ministerie van volksgezondheid, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Dit meldt de Telegraaf. 

Eerder dit jaar stelde de Ombudsman vast dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders werken. Zorgbehoevenden krijgen daarom nog te vaak niet de zorg die zij nodig hebben. De bureaucratie speelt hen parten en ze worden van de ene naar de andere instantie en weer terug gestuurd.

Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) lopen tegen allerlei problemen aan bij het regelen van zorg en onderwijs voor hun kind. De hervormingen in de zorg hadden moeten leiden tot meer maatwerk, maar in plaats daarvan zijn er alleen maar meer zorgloketten bij gekomen.

Dagelijks contact met een tiental instanties

Een moeder zegt hierover: “Ouders als ik hebben een dagtaak aan de regelgeving. Ik heb elke dag overleggen: met een medewerker van de Wmo, het wijkteam, een indicatiesteller van de Jeugdwet, een wijkverpleegkundige, de zorgverzekeraar, met de uitvoerder van de Zorgverzekeringswet, de onderwijs(zorg)consulent, de leerplichtambtenaar, de leveranciers voor de verpleegkundige materialen, de apotheek en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Samenwerken en overbrugging

Het belangrijkste voorstel van de ombudsman was het integraal en multidisciplinair laten samenwerken van de instanties en burgers warm doorverwijzen. Daarnaast moet een overbruggingsbudget beschikbaar worden gesteld voor situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is.

Door: Redactie Nationale Zorggids