Normal_gevangenis

Als het aan Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ligt, komt er meer aandacht voor forenische zorg voor licht verstandelijk beperkte (LVB) mensen in de strafrechtketen. Want ongeveer 35 procent van de delinquenten in de strafrechtketen heeft een LVB. Dit meldt VGN. 

Door LVB'ers in de strafrechtketen de juiste zorg te bieden, verbetert hun kwaliteit van leven en is de kans op recidive kleiner. Artsen in de forensische zorg moeten een licht verstandelijke beperking beter kunnen herkennen en zodoende meteen kunnen handelen als blijkt dat er sprake is van een LVB. Zo kan de juiste zorg en begeleiding geboden worden. VGN pleit voor een een goede samenwerking tussen de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg én justitie.

Ook valt er nog veel te behalen op het gebied van preventie. Als artsen in de reguliere gehandicaptenzorg begrijpen wat een LVB is en hoe ze daarmee omgaan, kan crimineel gedrag voorkomen worden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids