Normal_scootmobiel__oudere__invalide

Anonieme bronnen laten aan het Algemeen Dagblad weten dat de ministerraad onlangs akkoord heeft gegeven op het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betekent dat iedereen straks iedere vier weken maximaal 17,50 moet betalen voor thuiszorg, een traplift of een scootmobiel. Een lager abonnementstarief is toegestaan, maar dit is aan de gemeenten zelf. Dit betekent dat de eigen bijdrage straks niet meer wordt vastgesteld op basis van inkomen, vermogen en zorggebruik. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Gemeenten zien niets in dit plan en vinden dat de overheid hiermee haar eigen uitgangspunten over zelfredzaamheid tegenspreekt. Bovendien is het abonnementstarief gevaarlijk voor gemeenten die het hierdoor financieel krap kunnen krijgen, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tot nu toe boden gemeenten armere mensen gratis hulpmiddelen en zorg en konden de rijkere hulpbehoevenden rekenen op een factuur van een paar honderd euro per jaar.

Mensen met een beperking en middeninkomen zullen er jaarlijks ongeveer 1.000 tot 1.500 euro door besparen. Volgens een berekening van het Centraal Planbureau hebben 180.000 van de 444.000 ouderen en zieken baat bij het abonnementstarief. 

Door: Redactie Nationale Zorggids