Normal_gevangenis__prikkeldraad

Er moet meer aandacht komen voor forensische zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de strafrechtketen, zo pleitte Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) twee weken geleden. De gemeente Rotterdam publiceert deze week – in opdracht van VGN - een business case waarin aandacht is voor een integrale aanpak door gemeenten, zorginstellingen, gevangenissen, reclassering, vrijwilligers en familieleden. Want zo blijkt uit de business case: een integrale aanpak dringt de kans op herhaling terug en bespaart op de kosten. Dit melden de Volkskrant en Binnenlands Bestuur. 

Gemeenten zien een licht verstandelijke beperking vaak over het hoofd. Loketambtenaren zijn er niet alert op en dan is er nog de wet- en regelgeving waar men zich achter kan verbergen. Ook de aanvraag voor een broodnood-regeling gaat bij lang niet alle gemeenten even soepel. Gemeenten hebben één tot twee dagen nodig om deze tijdelijke geldvoorziening toe te kennen, maar dat betekent dat een ex-gevangene de eerst paar dagen geen geld heeft om te eten.

Screenen bij zorgloket 

Rotterdamse wethouder Sven de Langen erkent dat gemeenten onvoldoende kennis hebben over LVB’ers. “Als je honderd wethouders vraagt om hoeveel mensen het gaat, dan hebben misschien twee wethouders het begin van een antwoord.” Dat is omdat een licht verstandelijke beperking goed te verbergen is. Het is daarom belangrijk dat cliënten, (ex-)gedetineerden en dak- en thuislozen bij het zorgloket al gescreend worden.

Belangrijke rol weggelegd voor integrale levensloopondersteuner

Door (ex-)gedetineerden met een licht verstandelijke beperking vier jaar lang integrale begeleiding te bieden, verbetert de kwaliteit van leven en voelen ze zich maatschappelijk meer betrokken. Bovendien vermindert het de kans op herhaald crimineel gedrag en zijn de kosten lager. Een integrale levensloopondersteuner speelt een grote rol in de begeleiding. Deze ondersteuner moet zich kunnen inleven in de LVB’er en hem of haar kunnen motiveren. Hier en daar zal deze professional de regie nemen over het leven van de persoon met een LVB.

Door: Redactie Nationale Zorggids