Normal_rekenmachine_geld

Deze week sprak de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij de onderwerpen arbeidsbeperking en het pensioen en de AOW ook aan bod kwamen. Dit meldt de Tweede Kamer. 

De belangrijkste uitgangspunten van staatssecretaris Tamara van Ark zijn: werken moet lonen en voor werkgevers moet het eenvoudiger worden. Er zijn te veel regimes en regels om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, denkt GroenLinks. Wim-Jan Renkema van de partij suggereert dat er één instrument moet komen om verminderde loonwaarde te compenseren: de loonkostensubsidie. Ook wil hij dat er structureel geld komt voor een goede begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar een baan. Raemakers van D66 oppert dat het sluiten van een jongerenpact met gemeenten kan helpen.

Gewoonste zaak van de wereld

Het zou voor werkgevers de gewoonste zaak van de wereld moeten worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, zegt de ChristenUnie. Jobcoaching en begeleiding door collega’s kunnen daarbij helpen.

De SP ging deze week ook nog even in op de sociale werkvoorziening. Want door daarin te snijden zitten tienduizenden arbeidsbeperkten thuis. Met 140 miljoen zouden de bezuinigingen deels moeten worden teruggedraaid. Ook de PvdA is voor meer geld voor beschut werk. 

Stijgende kosten pensioenstelsel opvangen

De onderhandelingen over een pensioenakkoord zijn voorlopig vastgelopen. Verschillende partijen doen voorstellen om de stijgende kosten van het pensioenstelsel en de AOW op te vangen, want zo stelt Kamerlid Van Rooijen van 50PLUS, voor een hele generatie dreigt het pensioen niet te worden geïndexeerd. Een hoge rekenrente kan volgens hem pensioenkortingen voorkomen.

Van Kent van de SP pleit voor een noodfonds en wil 6,5 miljoen euro vrijmaken voor mensen die buiten hun schuld een AOW-gat hebben. GroenLinks heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om pensioenkortingen in 2020 en 2021 te voorkomen. Fondsen zouden twee jaar langer de tijd moeten krijgen om hun dekkingsgraad op peil te brengen.