Normal_rolstoel_beperking_handicap

Het College voor de Rechten van de Mens mist in het implementatieplan van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken duidelijk meetbare doelstellingen. Als het aan het college ligt worden er per onderdeel concrete maatregelen getroffen en duidelijk gemaakt hoe die maatregelen bijdragen aan het gestelde doel. Ongelijke beloning, zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie bij werving en selectie verdwijnt niet met een zachte aanpak en niet op basis van de goodwill van werkgevers, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

Concrete en meetbare doelen

Uit het hele implementatieplan spreekt volgens het College te weinig ambitie. Het is onduidelijk welke effecten het vorige actieplan arbeidsmarktdiscriminatie heeft gehad. Van Dooijeweert: "Wat we nu zien is weer een plan met allemaal voornemens zonder dat deze zijn verbonden aan een doelstelling of aan een methode om deze doelstelling te meten. Het College zou dus graag zien dat er duidelijke doelstellingen worden geformuleerd die gemeten kunnen worden zodat we over 5 jaar wel kunnen zeggen: deze acties hebben succes gehad."

College juicht uitbreiding bevoegdheden inspectie toe

Het College is met bepaalde onderdelen van het plan van de staatssecretaris wel blij: bijvoorbeeld met de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden (en budget) van de arbeidsinspectie richting werving en selectie. Het is van belang dat de inspecties niet alleen draaien om het op papier hebben van antidiscriminatiebeleid. Het College adviseert ook te controleren op discriminerend gedrag van werkgevers in de praktijk, bijvoorbeeld door mysteryguests in te zetten.

Hardnekkig probleem 

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. Uit onderzoek van het College blijkt dat naast etnische minderheden ook ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een beperking geen eerlijke kans krijgen bij de werving en selectie.