Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er achter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en wat hier aan te doen is. Wat de acties zijn die daaruit volgen, staat in een Kamerbrief die staatssecretaris Van Ark naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het zijn acties die ervoor moeten zorgen dat mensen makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen op de uitkering als werken (even) niet lukt. Ook moeten de acties ervoor zorgen dat mensen beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen als ze aan het werken gaan, zodat ze meedoen op de best passende plek en continuïteit krijgen in de begeleiding en ondersteuning die bij hen past.

Makkelijker aan het werk

In de eerste helft van 2019 stuurt Van Ark een wetsvoorstel naar de Kamer waarin maatregelen zijn uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd kunnen terugvallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Met Divosa en gemeenten is Van Ark in overleg hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mensen die vanuit de bijstand gaan werken ook makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt om vanuit daar weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Minder terugvorderingen en nieuwe rekentool

Het kabinet onderzoekt hoe de toeslagen beter kunnen worden ingericht zodat mensen minder te maken hebben met terugvorderingen. Ook werkt het ministerie aan een rekentool waarmee mensen beter inzicht krijgen in wat het financieel betekent als ze gaan werken. Met Divosa en gemeenten wordt er ook gewerkt aan manieren waarbij mensen zo min mogelijk last hebben van verrekeningen met de uitkering achteraf.

Het ministerie gaat tevens onderzoeken hoe de aansluiting tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en (beschut) werk makkelijker kan worden. Hierbij worden goede praktijkvoorbeelden gedeeld. Ook de aansluiting beschut werk en banenafspraak moet beter. 

Door: Redactie Nationale Zorggids