Normal_gevangenis_cel

Omdat jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeite hebben zichzelf onder controle te houden en gemakkelijker te beïnvloeden zijn, komen zij vaker in de problemen dan jongeren zonder LVB. En kunnen ze hiervoor in de gevangenis belanden. Uit onderzoek van criminoloog Hendrien Kaal blijkt dat ongeveer 30 tot 40 procent van de gevangenen met een licht verstandelijke beperking kampt. Dit meldt NRC. 

“Een licht verstandelijke beperking is niet aan iemand af te zien, diagnoses zijn vaak niet gesteld”, zegt Kaal over het hoge aantal gedetineerden met een LVB. De criminoloog heeft een test ontwikkeld, de SCIL, die tegenwoordig door de geestelijke gezondheidszorg, bureau Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en reclasseringsmedewerkers wordt gebruikt om jongeren te screenen op intelligentie en een licht verstandelijke beperking.

Jongeren met een LVB komen ook sneller in het strafrechtketen omdat protocollen dat nu meer voorschrijven. Agressief gedrag betekent soms een overplaatsing en medewerkers in de gehandicaptenzorg worden aangeraden om aangifte te doen van dergelijk gedrag. Als het aan Kaal ligt wordt het probleem achter het probleemgedrag onderzocht en doet de zorg daar wat aan. “Daarnaast is het belangrijk dat de jongeren het gevoel hebben dat ze erbij horen, dat ze mensen om zich heen hebben die oprecht betrokken zijn en niet alleen geërgerd op hen reageren.”

Meer aandacht voor forenische zorg

Al eerder pleitte Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voor meer aandacht voor forensische zorg die mensen met een LVB ontvangen. "Door LVB'ers in de strafrechtketen de juiste zorg te bieden, verbetert hun kwaliteit van leven en is de kans op recidive kleiner. Artsen in de forensische zorg moeten een licht verstandelijke beperking beter kunnen herkennen en zodoende meteen kunnen handelen als blijkt dat er sprake is van een LVB. Zo kan de juiste zorg en begeleiding geboden worden."

Door: Redactie Nationale Zorggids