Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

Meer vrouwen dan mannen gaven in 2017 aan moeite te hebben met activiteiten die mensen normaal gesproken wel kunnen doen. Een fysieke beperking wordt het meest gerapporteerd, gevolgd door beperkingen in horen en zien. Meer vrouwen dan mannen met een bewegingsbeperking rapporteren gewrichtsaandoeningen. Dit blijkt uit de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS. 

Bijna 15 procent van de vrouwen en 8 procent van de mannen van 12 jaar of ouder zeggen minstens één matige of ernstige beperking in horen, zien of bewegen te hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om moeite hebben met het volgen van een gesprek, het lezen van een krant, of het dragen van de boodschappen. Het hebben van een beperking neemt toe met de leeftijd. Voor alle leeftijdsklassen vanaf 20 jaar melden meer vrouwen dan mannen dat ze één of meer lichamelijke beperkingen hebben.

Beperkingen in bewegen worden het meest gerapporteerd door vrouwen en mannen, maar komen bij vrouwen vaker voor. Iets meer vrouwen dan mannen zeggen beperkingen bij het zien te hebben. Vrouwen en mannen melden even vaak dat ze beperkingen ervaren bij het horen.

Meer aandoeningen aan gewrichten bij vrouwen

Onder personen van 12 jaar of ouder met minstens één matige of ernstige beperking in bewegen, komen gewrichtsaandoeningen relatief vaak voor. Bijna 57 procent van de vrouwen rapporteerde gewrichtsslijtage van heupen of knieën, of hadden daar de afgelopen twaalf maanden last van. Ook meer vrouwen dan mannen hebben aandoeningen aan elleboog, pols of hand, of gewrichtsontstekingen. Aandoeningen aan de rug, nek of schouder worden net zo vaak door mannen als vrouwen gemeld.

Vrouwen moeite met tillen, mannen met lopen en bukken

Ruim negen op de tien vrouwen en zes op de tien mannen met een bewegingsbeperking hebben veel moeite met het dragen van zware voorwerpen of kunnen dit helemaal niet. Hoewel bewegingsbeperkingen bij vrouwen vaker voorkomen dan bij mannen, geven meer mannen dan vrouwen aan beperkingen te hebben bij bukken of lopen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids