Logo_logo_hersenstichting

De Hersenstichting maakt vandaag bekend dat het in totaal €400.000 toekent aan drie projecten. Het gaat om de projecten: Breinstraat-app, SpeelsBrein en Met Maf meer mens. De projecten zijn gericht op het verminderen van de klachten die patiënten met een hersenaandoening hebben of op het verbeteren van hun dagelijks functioneren. Dit meldt de Hersenstichting.

De Breinstraat-app

 
Jaarlijks lopen in Nederland 19.000 jongeren hersenletsel op. In aanvulling op de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen & jongeren is eerder de app Breinstraat ontwikkeld. Deze app is voor jongeren (12-25 jaar) die na een ongeval of ziekte hersenletsel hebben opgelopen. In de app wordt uitgelegd hoe het zorgtraject eruit kan zien, bijvoorbeeld in het ziekenhuis en na ontslag in het revalidatiecentrum of thuis. Er wordt op een laagdrempelige manier beschreven wat je kunt verwachten en hoe om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen in het dagelijks leven.
 

SpeelsBrein

 
SpeelsBrein is een doe-boek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar met traumatisch hersenletsel. In dit boek staan informatie en spelletjes over én voor de onzichtbare neurocognitieve ontwikkeling. De ontwikkeling van deze aspecten, zoals waarnemen, aandacht- en executieve functies zijn van invloed op het gedrag en het leren. SpeelsBrein is ook prima te gebruiken bij kinderen met kwetsbare hersenen door andere oorzaken, zoals vroeggeboorte, cerebrale parese (CP), een hersentumor, hersenvliesontsteking of andere ziekte.
 
 

Met MAF meer mens

 
Met MAF meer mens is een praktische, gebruiksvriendelijke online training, voor mensen met hersenletsel in de chronische fase en voor de mantelzorger(s). Deelnemers leren omgaan met de veranderingen zodat ze weer meer regie krijgen over hun leven. Van overleven naar voluit leven. De (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel zijn ingrijpend, niet alleen voor de getroffene zelf maar ook voor de omgeving. Na de revalidatie lopen betrokkenen vaak rond met vragen op met name identiteitsniveau. Wie ben ik en wat kan ik nog na mijn letsel? En hoe vullen wij samen ons leven in zodat er weer meer balans en eigen regie ontstaat? zijn vaak vragen die spelen in dit soms eenzame proces. In de MAF e-learning worden technieken van Mindfulness ACT en Focussen gecombineerd en specifiek gemaakt voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Men kan hiermee in eigen tijd en eigen tempo werken aan persoonlijk herstel.
 
Meer informatie op www.hersenstichting.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids