Normal_budget_geld_bezuinigingen

Zorgkantoren zijn er nog niet in geslaagd om onjuiste betalingen met het persoonsgebonden budget (pgb) te voorkomen. Van 1,7 miljard euro is niet duidelijk of dit bedrag onjuist of onrechtmatig is uitgekeerd. Accountants is het dan ook niet gelukt om een goedkeurende verklaring af te geven aan regionale zorgkantoren. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Uitvoering Wet Langdurige Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit meldt Skipr.

Hoewel de zorgkantoren voor de Zorgautoriteit hun best doen om fraude met pgb’s tegen te gaan, is er toch een deel van de uitgaven dat mogelijk niet klopt. De landelijke problematiek zou bovendien bijdragen aan de onzekerheid rondom pgb’s, met name bij uitkeringsinstantie SVB.

Nieuw pgb-portaal

Van de zorgkantoren wordt wel verwacht dat zij een rol blijven spelen bij het oplossen van de problemen. Het nieuwe portaal dat in gebruik genomen zal worden, moet daaraan bijdragen. Voorlopig bevindt dit platform zich nog in een testfase, waarbij eerder al geconcludeerd werd dat het systeem nog veel fouten kende. Het zou er in de toekomst juist voor moeten zorgen dat Nederlanders met een pgb makkelijker hun budget kunnen controleren.

Aanleveren van gegevens

Uit het rapport is ook op te maken dat bepaalde uitvoeringsprocessen bij zorgkantoren niet naar behoren verlopen. “Het gaat bijvoorbeeld om de aanlevering van de gegevens van een (nieuwe) cliënt door zorgkantoren aan het CAK.” Dit zorgde er voor dat het CAK op basis van de beschikbare data de tarieven voor eigen bijdrage vaststelden, wat leidde tot stapelfacturen bij sommige cliënten.

Hoewel de zorgkantoren aan een oplossing werken, is de NZa waakzaam. “Deze en andere signalen zijn voor ons reden om in 2019 extra aandacht te geven in ons toezicht aan de interne beheersing bij zorgkantoren.

Door: Redactie Nationale Zorggids