Normal_geld_portemonnee

Sinds 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal 17,50 euro per vier weken, ofwel een abonnementstarief. Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo. Ieder(in) wil van Wmo-gebruikers weten wat zij merken van het abonnementstarief. Dit meldt Ieder(in).

Het abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van eigen bijdragen en oplopende zorgkosten. Door de te hoge zorgkosten mijden mensen de zorg die zij nodig hebben. De nieuwe maximale eigen bijdrage geldt voor zaken als huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen, begeleiding, regiotaxi en woningaanpassingen, die via de gemeente worden geregeld. Mensen met een laag inkomen hoeven in veel gemeenten geen eigen bijdrage te betalen. Elke gemeente bepaalt dit zelf.

Vragenlijst

Hoe pakt het abonnementstarief in de praktijk uit? Zijn er bijvoorbeeld door het tarief veranderingen in de voorzieningen die u krijgt vanuit de gemeente? Gaat u meer of minder betalen sinds 1 januari? Help mee om eventuele problemen die zich voordoen met de invoering van het abonnementstarief boven water te krijgen. We vragen er dan aandacht voor in de media of bij de politiek.

De vragenlijst is hier in te vullen

Door: Redactie Nationale Zorggids