Normal_oudere_rolstoel

In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst bundelen organisaties in ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) hun krachten om samen tot verbeteringen in de langdurige zorg te komen. Vorige week dinsdag 29 januari tekenden zorgaanbieders het ontwikkelplan, dat in het kader van het ontwikkelbudget voor de verpleeg- en verzorgingshuizen is opgesteld. Dit meldt Zorgkantoor Midden IJssel. 

Dertien zorgaanbieders, het ministerie van volksgezondheid, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en Zorgkantoor Midden IJssel kwamen op dinsdag 29 februari bijeen om het ontwikkelplan van de zorgaanbieders te ondertekenen. In het plan staan knelpunten beschreven die bij meerdere zorgaanbieders spelen. Het plan is gericht op diverse thema’s, waaronder arbeidsmarktproblematiek en het inzetten van technologie.

Bezetting intramurale zorg en praktijkleerroute

“De bezetting in de intramurale zorg in de avonduren, de nacht en het weekeinde is een knelpunt. Deze diensten willen we gaan invullen door regioverpleegkundigen in te zetten. Zij gaan namens de verschillende zorgaanbieders werken. En met de praktijkleerroute willen we een nieuwe manier van opleiden introduceren. Eén die interessant is voor echte doeners; mensen die er niets voor voelen om jarenlang in de schoolbanken te zitten”, zegt Loes Kater over twee concrete voorbeelden.

Problemen op arbeidsmarkt in allerlei zorgsectoren

“Het ontwikkelbudget is, als onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, bestemd voor de ouderenzorg. Maar veel problematiek, zoals die op de arbeidsmarkt, komt ook in andere sectoren voor. Daarom sluiten ook de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg aan. Om goede zorg voor iedereen nu en in de toekomst beschikbaar te houden, is het belangrijk dat partijen de handen ineenslaan. Wij stimuleren deze samenwerking”, voegt Jacqueline Poortvliet van Zorgkantoor Midden IJssel toe. 

Door: redactie Nationale Zorggids