Normal_light-bulbs-1875384_960_720

Het gebruik van moderne technologieën bij de ondersteuning van werknemers in voormalig sw-werkbedrijven heeft nut. Er is namelijk meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werknemers hebben er meer kans op een baan. Vier werkbedrijven werken binnen een pilot met technologische snufjes om werknemers te begeleiden. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Zo werkt het werkbedrijf Senzer met een zogenoemd operator support system dat een handleiding in beeldtaal geeft. Een overgrote meerderheid van de medewerkers bij Senzer geeft aan dit een prettigere werkwijze te vinden dan een fysieke begeleider die in de praktijk vaak geen tijd heeft. Het systeem maakt de werknemers efficiënter en gebruik van het systeem helpt ook het aantal gevallen van mentale en fysieke belasting terugdringen.

Computers als meerwaarde voor de mens zien

“De resultaten van onze pilot gaan in tegen het beeld dat computers mensen zullen vervangen. Wij kijken juist naar het omgekeerde. Wij willen weten hoe computers voor mensen van meerwaarde kunnen zijn”, zegt Jeroen Koonings van Senzer. Begeleiders hebben door de komst van technologie meer tijd om werknemers vanuit de Participatiewet te ondersteunen.

Door: Nationale Zorggids